مسابقه هفته معلّم-ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار-1399

دریافت متن مسابقه-پیامکی-ویژه-اعضای-هیات-علمی-و مدعو /.pdf

دریافت متن مسابقه-پیامکی-ویژه-اعضای-هیات-علمی-مدعو .docx

 


سؤالات مسابقه:

الف)راه رسیدن به این مرتبه که شاگرد خود معلّم را بپذیرد بعد از تسلّط علمی معلّم چه ویژگی می باشد؟

۱) ابّهت زیاد و ترس شاگرد از معلّم

۲) تقوا و وارستگی اخلاقی

۳) تسلّط بر اصول روانشناسی

ب) استاد مطهری به هنگام تدریس از چه کسی به (روحی له الفدا) یاد می کردند؟

۱)آیت الله بروجردی(ره)

۲)امام خمینی(ره)

۳)علامه طباطبایی(ره)

ج ) استاد مطهری در پاسخ آیت الله سبحانی که از او پرسیده بود چقدر مطاللعه می کنید چه جوابی داده بودند؟

۱) هشت ساعت در روز

۲) شش ساعت در روز

۳) در حد مرگ

د) استاد مطهری چرا نیازی به تکرار افکار دیگران نداشت؟

۱) چون آزاداندیش بود

۲) چون ژرف اندیش بود

۳) چون پر مطالعه بود

ه) استاد در توصیه خود به یکی از شاگردانش بعد از توجه دقیق به منطق ، اشتغال به چه شغلی را  مورد تاکید قرار دادنه بود؟

۱) توجه به فقه

۲) اشتغال به معلّمی

۳) اشتغال به دانش اندوزی

***************************************

پاسخ های صحیح را از مطالب فایل pdf  ویا ورد  استخراج نموده و جواب صحیح را به صورت

یک عدد 5 رقمی به ترتیب از چپ به به راست (مثل 12345) به سامانه پیامکی 30007546521521 ارسال فرمایید.

پایان مسابقه 3 خرداد 1399


تفسیر نور-سوره مبارکه شوری

دریافت  متن تفسیر نور-سوره مبارکه شوری.pdf

 فایل های صوتی استاد قرائتی

 در تفسیر سوره مبارکه شوری به تفکیک :

                     

جلسه اول آیه ۴-۱

جلسه دوم آیه ۵

جلسه سوم آیه ۷-۶

جلسه چهارم آیه ۱۰-۸

جلسه پنجم آیه ۱۱

جلسه ششم آیه ۱۲

جلسه هفتم آیه ۱۳

جلسه هشتم آیه ۱۴

جلسه نهم آیه ۱۵

جلسه دهم آیه ۱۶

جلسه یازدهم آیه ۱۸-۱۷

جلسه دوازدهم آیه ۲۰-۱۹

جلسه سیزدهم آیه ۲۲-۲۱

جلسه چهاردهم آیه ۲۳

جلسه پانزدهم آیه ۲۴

جلسه شانزدهم آیه ۲۶-۲۵

جلسه هفدهم آیه ۲۷

جلسه هجدهم آیه ۲۹-۲۸

جلسه نوزدهم آیه ۳۱-۳۰

جلسه بیستم آیه ۳۴-۳۲

جلسه بیست و یکم آیه ۳۶-۳۵

جلسه بیست و دوم آیه ۳۷

جلسه بیست و سوم آیه ۳۸

جلسه بیست و چهارم آیه ۴۰-۳۹

جلسه بیست و پنجم آیه ۴۲-۴۱

جلسه بیست و ششم آیه ۴۴-۴۳

جلسه بیست و هفتم آیه ۴۶-۴۵

جلسه بیست و هشتم آیه۴۷

جلسه بیست و نهم آیه ۴۸

جلسه سی ام آیه۵۰-۴۹

جلسه سی و یکم آیه ۵۳-۵۱

نمونه سؤالات سوره مبارکه شوری به همراه پاسخ در ادامه مطلب
ادامه مطلب

اندیشه اسلامی۲


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic